Arbetspendlingskartor 2012

 
 

Mälardalsrådet har i tre omgångar tidigare (åren 2004, 2006 och 2010) låtit ta fram kartor över arbetspendlingen i den egna regionen. SCB publicerade i december 2013 statistik för 2012 och ÅF Infraplan har med egen metod bearbetat materialet i samma anda som tidigare år.


I menyn i sidhuvudet överst på denna sida finns länkar till bildsamlingar med de kartogram som tagits fram.


Klicka här för att läsa en rapport som utförligt beskriver och analyserar kartorna.


Klicka här för att ladda ned en excel-fil med den uppritade arbetspendlingsstatistiken.


Klicka här för att ladda ned samtliga filer (som en komprimerad zip-fil).