Mälardalsrådet har i fyra omgångar tidigare (åren 2004, 2006, 2010 och 2014) låtit ta fram kartor över arbetspendlingen i den egna regionen. SCB har nu publicerat ny statistik (för 2014) som ÅF Infraplan har bearbetat och presenterat i samma anda som tidigare år. Metoden och redovisningstekniken är utvecklad av ÅF Infraplan.


Förutom uppdatering av pendlingsfigurerna innehåller materialet kartor och analys av förändringar i pendlingen mellan åren 2012-2014 samt 1990-2014.


I menyn i sidhuvudet överst på denna sida finns länkar till bildsamlingar med de kartogram som tagits fram.


Klicka här för att läsa en rapport som utförligt beskriver och analyserar kartorna.


Klicka här för att ladda ned excel-filer med den uppritade arbetspendlingsstatistiken (som en komprimerad zip-fil).


Klicka här för att ladda ned samtliga kartor och filer (som en komprimerad zip-fil).

Arbetspendlingskartor 2014