Mälardalsrådet har i två omgångar tidigare (åren 2004 och 2006) låtit ta fram kartor över arbetspendlingen i den egna regionen.  SCB har nu publicerat ny statistik och ÅF Infraplan har med egen metod bearbetat materialet i samma anda som tidigare år.


Denna gång förmedlas kartorna även via denna hemsida och en separat CD-skiva.


Klicka här för att läsa en rapport som utförligt beskriver och analyserar kartorna.

Copyright ÅF Infraplan, JR, 2011-01


För mer information om projektet, samt beställning av CD-skiva kontakta Maria Nimvik Stern på Mälardalsrådet